Kontakt Skovrider Ole Pedersen A/S

Skovrider Ole Pedersen A/S kan altid kontaktes for et uforpligtende tilbud.

Postadresse:
Skovrider Ole Pedersen A/S
Kildevang 25
4690 Haslev


Skovrider Ole Pedersen:
Mobil 22 79 33 07
ole@skovrider.dk

Bogholderi:
Lisbeth Kure
Mobil 22 79 65 07
lisbeth@skovrider.dk

Bankoplysninger:
Danske Bank A/S,  Iban nr. DK7830004407323661 - SWIFT adresse DABADKKK

CVR-nr.:
DK25 45 55 76

Handel med skovfrø og planter reg.nr. 28028